maskerlassen

Tussen de laserbron en de te lassen onderdelen wordt een masker aangebracht. Een lineaire, bij voorkeur goed gecollimeerde - d.w.z. parallelle - laserstraal wordt over de te verbinden delen bewogen.

De laserstraling treft alleen de te verbinden delen waar zij niet door het masker wordt geblokkeerd. Met het masker kunnen de fijnste micrometerstructuren worden gereproduceerd. Daarom wordt met maskerlassen een zeer hoge resolutie bereikt. Met maskerlassen kan een grote verscheidenheid aan lasnaden worden gemaakt, bijvoorbeeld rechte en gebogen laslijnen van verschillende breedtes, en ook vlakke secties in één enkele bewerking.

Kenmerken en toepassing:

  • Lineaire laserstraal
  • Elke verbindende geometrie in één vlak
  • Snel en flexibel
  • Zeer fijne en vlakke verbindingsstructuren
  • Geschikt voor micro en macro toepassingen