impressum

Leister AG

De Leister Groep AG geeft de hoogste prioriteit aan de bescherming van haar klanten en bezoekers. Personen die zich toegang verschaffen tot informatie op de websites van de Leister Groep AG (www.leister-group.com, www.leister.com en www.axetris.com) verklaren zich akkoord met de volgende voorwaarden.

Contactgegevens

Leister AG

Galileo-Straße, 10
6056 Kägiswil
Schweiz
leister@leister.com

Gemachtigde vertegenwoordigers

Martin Zingg, CEO van de Groep

Claude Jucker, CFO

Bruno von Wyl, CTO

Inschrijving in het handelsregister

Geregistreerde bedrijfsnaam: Leister AG

Nummer: CHE-252.020.287

Handelsregisterbureau: Sarnen, Kanton Obwalden, Zwitserland

btw-nummer

CHE-180.384.400

Afwijzing van aansprakelijkheid

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van de verstrekte informatie.

Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur voor materiële of immateriële schade als gevolg van toegang tot of gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, misbruik van de verbinding of technische fouten zijn uitgesloten.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Aansprakelijkheid voor links

Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten ons verantwoordelijkheidsgebied. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor dergelijke websites. De toegang tot en het gebruik van dergelijke websites is op eigen risico van de gebruiker.

Auteursrechten

Het auteursrecht en alle andere rechten op inhoud, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op de website behoren uitsluitend toe aan Leister AG of aan de met name genoemde eigenaren. De schriftelijke toestemming van de auteursrechthouders moet vooraf worden verkregen voor de reproductie van alle elementen.