Extrusie en hetelucht-handlasapparaten

KnowHow_Plastfab_B_Start.jpg

Bij kunststoflassen worden werkstukken van thermoplast onlosmakelijk met elkaar verbonden door een combinatie van thermische energie en druk. Centrale factoren zijn lassnelheid en de lengte van het lasproces. Kunststoflassen wordt op veel gebieden gebruikt: Voor de verwerking van dekzeilen en kunststof afdichtingsplaten, op het dak, in grondwerken, hydraulische techniek of tunnelbouw, voor vloerbedekkingen, voor voertuigreparaties en in de bouw van uitrusting.

Geometrieën van de lasnaad galvanische tank

Bij het lassen van galvanische tanks worden verschillende naadgeometrieën gebruikt.

A. Biesnaad

De biesnaad is een van de meest gebruikte naadgeometrieën. Het wordt geproduceerd door twee werkstukken te lassen die samenkomen in een T-verbinding.

B: Binnenhoek lasnaad

Binnenhoek lasnaden worden over het algemeen gebruikt op moeilijk bereikbare plaatsen. Vrije vormen en spievormige lasnaadgeometrieën worden zo efficiënt mogelijk gelast.

C: Uiterlijk van hoeknaad

De buitenhoek lasnaad is een biesnaad waarbij de lasnaad langs de rand van de werkstukken loopt die bij elkaar staan. Hierbij wordt de las langs de buitenste longitudinale zijde (rand) gemaakt.

D: X-naad (ook dubbele V-naad)

De dubbele V-naad wordt ook wel een X-naad genoemd. Het is een soort stomplassen en bestaat uit een combinatie van twee V-naden aan elk van de twee zijden van de componenten die moeten worden verbonden.

D: V-naad

Om de V-vormige hoek te bereiken die typisch is voor de V-naad, worden de werkstukken afgeschuind of onder een geschikte hoek ten opzichte van elkaar geplaatst.

E: Lapnaad

Lapnaden worden voornamelijk gebruikt voor kunststof platen. Hier worden de platen bovenop elkaar geplaatst en wordt de lasnaad op de bovenste blootgestelde materiaalrand gelegd.

Thermische verbinding van kunststoffen

Kunststoflassen vereist een overeenkomst tussen de drie lasparameters: temperatuur, druk en snelheid. In tegenstelling tot andere verbindingsmethoden kan met lassen een hoge veerkracht en een sterke, homogene lasnaad bereikt worden. Kunststofverbindingen zijn extreem robuust en perfect afgedicht wanneer ze correct worden verwerkt. Ze kunnen ook worden gerepareerd zonder krachtverlies.

Lassen met hete lucht met de toorts los van de vulstang (WF)

Lassen met hete lucht met de toorts los van de vulstang wordt voornamelijk gebruikt voor moeilijk bereikbare gebieden en voor korte naden. Dit lasproces heeft de voorkeur voor het verwerken van amorfe kunststoffen, met name PVC. Besteed vooral bij handmatig lassen speciale aandacht aan het behouden van een uniforme druk en constante snelheid.

Druk tijdens het lassen de draad met de hand verticaal op de groef. De uitgeoefende kracht is afhankelijk van het gekozen basismateriaal en de afmeting van de lasdraad. Breng afwisselend de warmte die uit het buismondstuk stroomt aan op de lasdraad en op de verbinding met een oscillerende beweging in de lasrichting totdat het einde van de naad is bereikt. Bij correcte realisatie met de juiste temperatuur en de juiste druk wordt aan beide zijden van de lasnaad een lasnaad gevormd in de vorm van een uniforme dubbele naad.

Lassen met hete lucht op hoge snelheid (WZ)

Lassen met hete lucht op hoge snelheid vereist een snellasmondstuk dat overeenkomt met de vorm van het vulmateriaal. Het proces is sneller, uniformer en daardoor efficiënter dan pendellassen. Bovendien kunnen grotere dwarsdoorsnedeoppervlakken van de lasdraad in één keer worden verwerkt. Dit leidt tot minder restspanning en dus tot een lagere lasinspanning.

Houd de lasunit met één hand vast en druk met de andere hand de lasdraad in het mondstuk. Het mondstukontwerp verdeelt de hete lucht, dat op deze manier zowel het basismateriaal als het vulmateriaal verwarmt. Deze laatste wordt door een voorverwarmingskamer geleid en kort voordat de twee materialen samenkomen geplastificeerd. De persflap aan het uiteinde van het mondstuk is verantwoordelijk voor de laskracht. U kunt de resulterende lasnaad na het lasproces afwerken met een geschikte schraper.

Extrusielassen met warme lucht (WE)

Extrusielassen met hete lucht heeft de voorkeur boven lassen met hete lucht op hoge snelheid voor wanddiktes vanaf ongeveer 6 mm. Bij extrusielassen worden kortere werktijden, hogere sterkte en lagere interne spanning verwacht in vergelijking met handmatig lassen. Dit leidt tot een hogere procesbetrouwbaarheid en grotere efficiëntie.

Hiervoor hebt u een lasschoen nodig die overeenkomt met de lasgeometrie en een lasvuller die bestaat uit hetzelfde materiaal als het basismateriaal, dat in de extruder is geplastificeerd.

Breng eerst de verbindingsoppervlakken in de thermoplastische toestand met behulp van hete lucht. Druk het extrudaat onmiddellijk op de oppervlakken of in het gewricht met behulp van de lasschoen. Afhankelijk van de werkpositie moet u verschillende drukintensiteiten toepassen. De lassnelheid wordt bepaald door de hoeveelheid extrudaat en door de afmetingen van de lasnaad. Bovendien moet het overeenkomen met de voorverwarming van het basismateriaal.

Lasfouten

Naast het niet naleven van de lasparameters kunnen de volgende fouten leiden tot gaatjes, vacuolen en slechte laskwaliteit:

  • Overmatig hoge temperatuur
  • Resterend vocht in de lasvuller
  • Overmatig hoge luchtvochtigheid
  • Natte handen
  • Overmatig koude lasschoen
  • Kunststof van lage kwaliteit

Basismateriaal en lasvulmateriaal van polyolefinen kunnen vocht absorberen. Hoe dikker de naad, hoe vaker deze verschijnselen voorkomen. Daarom moet u materialen op een droge plaats en in de originele verpakking bewaren. Vermijd temperatuurverschillen tussen de te lassen onderdelen om de vorming van condensatie te voorkomen. Zeer dikke lasnaden moeten in verschillende werkstappen worden gelast.

Vacuolen worden veroorzaakt door het te snel koelen van grote lasnaaddoorsneden.

Ruwe oppervlakken op de naad kunnen voorkomen omdat...

  • ...de lasschoen te kort is.
  • ...de lasschoen te koud is.
  • ...het oppervlak waarover de lasschoen glijdt te ruw is.

Vragen? Neem dan contact met ons op.

Heeft u vragen? Wilt u ons feedback geven? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.