Afdichting van reservoirs en kanalen

LT_Reservoirs_Geo_App_01.jpg

Bij afdichtingssystemen voor waterreservoirs en kanalen heeft dichtheid een hoge prioriteit. Het afdichtingssysteem is meestal gemaakt van HDPE, PP, PVC of TPO-materiaal.

Het laswerk moet ervoor zorgen dat het materiaal gedurende lange tijd volledig waterdicht blijft. Om de veiligheid van het afdichtingssysteem te waarborgen is betrouwbare apparatuur nodig waarmee snel en economisch kan worden gelast. De kleine en handige COMET- en TWINNY-lasautomaten van Leister passen zich perfect aan de topografie van de ondergrond aan en lassen de kunststof geomembranen veilig en duurzaam. Verwante toepassingsgebieden zijn onder meer aquacultuur en tunnelbouw.

Bouw van reservoirs

Waterreservoirs zijn noodzakelijk om de drinkwatervoorziening te garanderen, zelfs op piekmomenten. Het bron-, grond- of zeewater wordt opgevangen en opgeslagen in reservoirs.

Deze reservoirs moeten strak worden gelast en de gebruikte folie moet een lange levensduur hebben om te voorkomen dat er water in de ondergrond wegsijpelt. Geomembranen worden waterdicht gelast met Leister automatische lasmachines. Met behulp van testapparatuur, die ook bij Leister verkrijgbaar is, wordt vervolgens gecontroleerd of de naden goed vastgelast zijn.

Kanaalbouw

Met kanalen wordt in dit geval gedoeld op grootschalige bouwprojecten, van regenwaterafvoer langs de snelweg tot een bevaarbaar kanaal.

LT_Reservoir_Geo_App_02.jpg

Bij al deze civieltechnische projecten worden geomembranen waterdicht gelast ter bescherming tegen waterverlies in de ondergrond of ter bescherming tegen overstromingen door hevige regenval. Met de Leister-lasmachines zijn grote bouwprojecten geen uitdaging meer. De Leister-testapparatuur garandeert de integriteit van de lasnaad en het LQS-systeem documenteert ook de kwaliteit van elke meter gelast Geomembraan. Op deze manier helpt Leister bij het laten slagen van bouwprojecten.