Alles onder controle: het belang van het testen van laswerk achteraf

LT_LeisterStories_GeoWeldingTest_PI_052020_01.jpg
Product Verhalen19 mei 2020

De afdichting van laswerk van thermoplastische materialen is van essentieel belang. Het controleren van laswerk vereist het juiste gereedschap: logischerwijs zijn deze onderdeel van het aanbod van Leister.

Auteur: Alberto Pecchio, Marketingspecialist, Leister Italië

De afdichting van laswerk van thermoplastische materialen is van essentieel belang, vooral bij de afdichting van afvalverwijderingslocaties of civieltechnische werken zoals dammen, reservoirs of tunnels. Bij dergelijke soorten constructies kan het project alleen definitief worden afgerond als het mogelijk is om een accurate veiligheidscontrole uit te voeren van het laswerk op basis van duidelijk gedefinieerde parameters. Het voldoen aan de behoefte aan het controleren van laswerk vereist het juiste gereedschap: logischerwijs zijn de gereedschappen onderdeel van het aanbod van Leister, een Zwitserse multinational die oplossingen biedt voor kunststoflassen.

LT_LeisterStories_FinalEcomondo_LI_112019.jpg

De ervaring van Leister op dit gebied is een nuttige randvoorwaarde voor het zorgvuldige ontwerp van geschikte systemen voor het beoordelen van de kwaliteit van laswerk. We hebben deze systemen besproken met Klaid Mastora, de technische expert van Leister voor machineonderhoud en kwaliteitscontrole.

Welke soorten laswerk worden getest?

Voor kwalitatief hoogwaardig werk is het essentieel om regelmatig de kwaliteit van het uitgevoerde laswerk te controleren. Controles en documentatie van laswerk worden de norm op werklocaties zoals stortplaatsen waar kwaliteit maximaal moet zijn. Fouten in de waterbestendigheidsfase kan risico’s opleveren voor het waterpeil, met mogelijke negatieve gevolgen voor de volksgezondheid. Afhankelijk van het soort werk, is de klant mogelijk meer of minder veeleisend en moet degene die werkt aan het waterbestendig maken bereid zijn om de kwaliteit van het werk te controleren en vast te leggen. Elk laswerk kan worden getest, zowel voor hetgeen dat is uitgevoerd met automatische machines, zoals onze versies GEOSTAR G5- of G7, TWINNY T5- of T7 of COMET, als hetgeen dat is uitgevoerd met extruders. De eerste fase van de test is het uitvoeren van testlaswerk op de materialen die vervolgens worden gelast. Het is noodzakelijk om teststukken voor te bereiden en de COUPON CUTTER is het perfecte hulpmiddel hiervoor. Dit is de mechanische ponsmachine van Leister, die het mogelijk maakt om eenvoudig lasmonsters in navolging van DVS-regelgeving (richtlijnen voor verwerking van kunststof materialen, noot van de redactie) te verkrijgen, mede dankzij de lange ergonomische hendel. Zodra het monster is verkregen, kan dit worden gebruikt voor de treksterkte test.

Hoe wordt treksterkte gemeten?

Simpel: met EXAMO USB. Dit apparaat bestaat simpelweg uit een bedienings- en meeteenheid, spanklemmen voor het testmonster en een bewegingsmechanisme voor de klemmen. Een testsnelheid moet worden ingesteld, bijvoorbeeld de snelheid waarmee de klemmen opengaan, zodat het testmonster wordt blootgesteld aan belasting door geleidelijke uitrekking. Aan het einde van de test, het destructieve type, is het mogelijk om via een digitaal display de maximale belasting (F-piek) en breekbelasting (F-scheuring) gezamenlijk te visualiseren met de bijbehorende uitrekkingswaarden.
LT_Examo_Geo_AP_05.jpg

De uitbreekkrachtwaarden moeten binnen een precieze minimale limiet passen die is vastgesteld op basis van het materiaal en het beoogde gebruik voor het laswerk. Wat overblijft van het monster na het scheuren biedt de expert-technicus ook nuttige informatie over de kwaliteit van het laswerk. Examo is handig en licht en is een klein draagbaar laboratorium dat eenvoudig kan worden gebruikt op locatie.

Welke andere methoden kunnen worden gebruikt voor het beoordelen van de kwaliteit van het laswerk?

Zeer algemene tests worden direct op locatie gedaan en zijn gebaseerd op het meten van de luchtdruk in gelaste membranen. De meest typische voorbeelden maken gebruik van de specifieke structuur van het zogeheten dubbelspoorlassen, laswerk dat een testkanaal creëert waar lucht in kan worden ingevoerd.

LT_LeisterStories_GeoWeldingTest_PI_052020_03.JPG

Een manometer voor perslucht en de TEST NEEDLE worden gebruikt om de afdichting van het laswerk te testen. De naald wordt in het laswerk geplaatst, waar lucht in wordt geblazen totdat een bepaalde druk wordt bereikt, die wordt gemeten met de manometer. Vervolgens wordt de druk gecontroleerd in specifieke intervallen; de test is geslaagd als de drukval binnen een acceptabel bereik blijft. De naald met manometer is beschikbaar in twee verschillende modellen, afhankelijk van de hardheid van het materiaal dat moet worden getest, en een eenvoudig beschermingssysteem dat risico’s voor de gebruiker voorkomt.

Hoe accuraat is het vinden van lekken in het laswerk?

Voor deze eis biedt Leister een systeem aan dat bestaat uit een VACUUM-PUMP en testbollen die verschillende vormen kunnen aannemen (vierkant = VACUUM-BELL of rechthoekig = VACUUM-BOX). Het te controleren laswerk wordt eerst besproeid met een oplossing van water en zeep. Het vacuüm dat de pomp in de vacuümklok creëert maakt het mogelijk om een doorstroom van lucht te genereren die direct laat zien waar lekken zitten. Als het probleem niet al te groot is, kan het gedeelte eenvoudig worden gerepareerd, bijvoorbeeld met nieuw extrusielaswerk, zonder dat het volledige laswerk opnieuw moet worden gedaan.

Zijn de tests via deze methodes betrouwbaar?

Absoluut, ja. De preventieve controle van het eerste monster, uitgevoerd met de EXAMO, en de daaropvolgende tests met de TEST NEEDLE en het Vacuümklok maken het mogelijk om de juiste parameters te kiezen voor het volledige lasproces. Daarnaast zijn de meest moderne lasapparaten van Leister zoals de versies GEOSTAR G5 of de G7 of TWINNY T5 of T7 uitgerust met LQS (Leister Quality System), een systeem met GPS dat het mogelijk maakt om constant alle lasparameters vast te leggen in combinatie met de geolocatie van de machine.